Přednášky na Dni s Gymnáziem 23. 9. 2017

13:00 – cca 13:45 hod.

Expedice BOZI

Dobrodružná offroudová expedice za zvířaty, přírodou a lidmi v Botswaně a Zimbabwe (půlhodinový komentovaný film + komentář mimo film + beseda).

Ing. Dagmar Pavlíková, absolventka r. 1982, ve volném čase nadšená cestovatelka

14:00 – cca 14:45

Co se nám, klukům z vesnice, podařilo

Beseda s jedním z tvůrců koordinačního systému Gina, využívaného v integrovaném záchranném systému

Ing. Boris Procházka, absolvent r. 2005