Posledním zvoněním to nekončí

Všem absolventům Gymnázia v Zastávce s radostí oznamujeme, že Klub absolventů byl oficiálně zapsán do rejstříku spolků. Od dnešního dne se můžete přihlásit za platné členy Klubu prostřednictvím přihlášky a zaplacením jednorázového členského příspěvku ve výši 50,- Kč. Platbu je možno provést bankovním převodem nebo v hotovosti při některé z akcí Klubu či přímo na gymnáziu po domluvě s pokladníkem Klubu, p. Pavlem Studýnkou.

Každý člen obdrží odznak Klubu, kterým lze své členství v Klubu prokázat na kterékoliv další akci Klubu. Každý člen bude také pravidelně informován o plánovaných akcích Klubu prostřednictvím e-mailu. Těšíme se na vás!

První ples absolventů

Klub absolventů si Vás dovoluje pozvat na I. Ples absolventů Gymnázia v Zastávce,
který se bude konat v pátek 11. března 2016 od 19 hodin v sále Dělnického domu v Zastávce. K poslechu a tanci hraje kapela M*E*Š*. Můžete se těšit na setkání s bývalými učiteli i spolužáky. Rezervovat vstupenky můžete na info@gzklub.cz Cena s místenkou za 120 Kč, bez místenky za 70 Kč.