Vzpomínka na Zdeňka Kožmína

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka a Klub absolventů Gymnázia v Zastávce zvou ke vzpomínkovému setkání u příležitosti 10. výročí úmrtí literárního vědce a učitele prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSc.

Krátké pietní zastavení proběhne v neděli 12. listopadu 2017 v 11 hodin na hřbitově v Kunštátě.