III. ples Klubu absolventů Gymnázia v Zastávce 2. 3. 2018

Fotky z plesu jsou tu! Děkujeme všem, kdo přišli v pátek 2. března 2017 podpořit další akci Klubu! Skvělou atmosféru a pohodu si můžete připomenout z fotografií Aleše Sedláčka a Lenky Kokešové. Letošní ples okořenilo neopakovatelné vystoupení samozvané konkurzní komise, která revidovala výběr nového ředitele našeho gymnázia. V tvrdé konkurenci dalších dvou kandidátů, dávaje všanc svoji důstojnost i dobrou pověst, nakonec obhájil svoji pozici již od ledna v této funkci působící Libor Hejda. A my mu připíjíme Absolventským vínem na zdraví a úspěch!

Příští velká akce Klubu: Den s Gymnáziem 22. září 2018, který bude zároveň velkou oslavou 65. výročí založení školy. Tak neseďte doma a přijďte!