Náhradní členská schůze 16. 11. 2023

Svolávám náhradní členskou schůzi Klubu absolventů gymnázia v Zastávce, z.s., která se uskuteční po ukončení programu žáků maturitního ročníku ke Dni studentstva 16. 11. 2023 v Dělnickém domě, Babická 139, Zastávka. Jste zváni i na program (12–13 hodin). Členská schůze bude zahájena ve 13 hodin. Na programu informace o úpravě stanov Klubu, projednání návrhu úpravy stanov a hlasování o jejich přijetí a volba vedení spolku na další pětileté období.

Za radu Klubu
Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně