Svolání členské schůze

Svolávám členskou schůzi Klubu absolventů gymnázia v Zastávce, z.s., která se uskuteční v průběhu slavnostního zakončení výstavy k 70. výročí založení střední školy 25. 10. 2023, a to v Regionálním informačním centru Zastávka, Nádražní 36. Začátek v 17 hodin. Na programu informace o úpravě stanov Klubu, projednání návrhu a rozhodnutí o úpravě.

Za radu Klubu
Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně

Výstava k 70. výročí

Pokud jste oslavu 70. výročí založení střední školy v Zastávce nestihli nebo byste si ji rádi ještě jednou připomněli, výstava věnovaná historii školy je do konce října přístupná v Regionálním infocentru v Zastávce. Zde je také k zakoupení mimořádné číslo SCOOL!u věnované historii školy, jejím ředitelům, akcím během školního roku a dalším tématům, které obraz současného gymnázia podrobně dokreslují.

riczastavka.cz