Den s Gymnáziem 2021

Srdečně zveme všechny absolventy a učitele střední školy v Zastávce na Den s Gymnáziem 2021 – neformální akci v areálu školy, která se uskuteční 11. září 2021. Program budeme postupně upřesňovat a upravovat v závislosti na protiepidemiologických opatřeních.
Ve 14 hodin bude program slavnostně zahájen vzpomínkou na RNDr. Antonína Radu, prvního ředitele střední školy v Zastávce, a odhalením pamětní desky v přízemí budovy základní školy.
Od 15 hodin bude následovat volná zábava na trávníku před gymnáziem. Bude zajištěna možnost občerstvení. Připravujeme také stůl na stolní tenis, petanque, skákací hrad pro nejmenší účastníky. Změna programu vyhrazena, v případě nepřízně počasí nebude možné některé aktivity zajistit.
Těšíme se na hojnou účast!

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem dáváme absolventům a přátelům školy na vědomí, že 12. 11. 2020 zemřela dlouholetá profesorka našeho gymnázia, paní Milena Leitnerová. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

DsG 2020 zrušeno

Z důvodu nepříznivého vývoje pandemie onemocnění Covid-19 není možné otevřít vnitřní prostory gymnázia, tudíž není dostupné zázemí nutné pro konání akce. Bohužel tímto Den s Gymnáziem 2020 rušíme.