Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem dáváme absolventům a přátelům školy na vědomí, že 12. 11. 2020 zemřela dlouholetá profesorka našeho gymnázia, paní Milena Leitnerová. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.