Náhradní členská schůze 16. 11. 2023

Svolávám náhradní členskou schůzi Klubu absolventů gymnázia v Zastávce, z.s., která se uskuteční po ukončení programu žáků maturitního ročníku ke Dni studentstva 16. 11. 2023 v Dělnickém domě, Babická 139, Zastávka. Jste zváni i na program (12–13 hodin). Členská schůze bude zahájena ve 13 hodin. Na programu informace o úpravě stanov Klubu, projednání návrhu úpravy stanov a hlasování o jejich přijetí a volba vedení spolku na další pětileté období.

Za radu Klubu
Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně

Svolání členské schůze

Svolávám členskou schůzi Klubu absolventů gymnázia v Zastávce, z.s., která se uskuteční v průběhu slavnostního zakončení výstavy k 70. výročí založení střední školy 25. 10. 2023, a to v Regionálním informačním centru Zastávka, Nádražní 36. Začátek v 17 hodin. Na programu informace o úpravě stanov Klubu, projednání návrhu a rozhodnutí o úpravě.

Za radu Klubu
Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně

Výstava k 70. výročí

Pokud jste oslavu 70. výročí založení střední školy v Zastávce nestihli nebo byste si ji rádi ještě jednou připomněli, výstava věnovaná historii školy je do konce října přístupná v Regionálním infocentru v Zastávce. Zde je také k zakoupení mimořádné číslo SCOOL!u věnované historii školy, jejím ředitelům, akcím během školního roku a dalším tématům, které obraz současného gymnázia podrobně dokreslují.

riczastavka.cz

70. výročí založení střední školy na Zastávce

Klub absolventů Gymnázia v Zastávce spolupořádá společně s Gymnáziem TGM v Zastávce oslavu 70. výročí založení střední školy, která proběhne 7. října 2023 od 13 hodin v prostorách školy.

Rádi bychom tímto pozvali všechny příznivce, přátele, současné i bývalé studenty a učitele na tuto slavnostní událost, která bude skvělou příležitostí k setkání s lidmi, kteří prošli v průběhu let tímto významným centrem vzdělání v mikroregionu. Budeme si připomínat nejen historii naší školy, ale i úspěchy, příspěvky a příběhy všech, kteří se na ní podíleli. Gymnázium odolává času nejen proto, že stojí na pevných základech fyzických. Škola bez lidí by byla pouze budovou, ale štěstím je, když tuto budovu obydlí lidé, kteří budují mimo svých základů vzdělání i základy humanitní, základy lidskosti, které na gymnáziu šlechtil například i prof. Kožmín. Proto budeme rádi, když i vy přijdete a podělíte se o vaše vzpomínky a příběhy. Neměli bychom však o gymnáziu přemýšlet pouze v minulém čase, rádi bychom, aby se současní studenti (budoucí absolventi) měli možnost inspirovat příběhy svých předchůdců, kteří uspěli ve svých oborech. A získali tak cenné rady a zkušenosti od těch, kteří prošli podobnou cestou, na kterou se studenti nyní vydávají.

Oslavný program budeme postupně doplňovat, ale již nyní se můžete těšit na prohlídku školy a zhlédnutí unikátních fotografií a dokumentů zachycujících historii naší instituce. Bude zde také příležitost setkat se s některými bývalými učiteli, kteří přispěli k formování životů mnoha studentů. Chceme, aby tato oslava byla nejenom slavnostním okamžikem, ale také příležitostí k posílení komunity kolem školy. Buďte součástí naší historie a oslavme společně 70 let středoškolského vzdělávání na Zastávce.

Těší se na vás Klub absolventů gymnázia v Zastávce.